Make your own free website on Tripod.com
 
 

  Adı Soyadı :  
  Ayfer EMİR
Branşı :
    Meslek Dersleri
Doğum Yeri/Yılı :
    Çorum/1972
Göreve Başlama Tarihi :
    1995