Make your own free website on Tripod.com
 
 

  Adı Soyadı :  
  Mehmet SABANCI
Branşı :
    Meslek Dersleri
Doğum Yeri/Yılı :
    Çorum/1955
Göreve Başlama Tarihi :
    1981