Make your own free website on Tripod.com

 

Sunuş

Atatürk

Okulumuz

Etkinlikler

 Kurslar

  Rehberlik

OGYE

  Kütüphane

  Çorum

Yönetmelikler

  World Link  

Bize Ulaşın

Basında Biz

     
 

     

English

      WORLD LINKS NEDİR?

     
World Links Projesi (World Links for Development Program); Bilgi ve İletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası Ekonomik Gelişme Kurumu (EDI), Dünya Bağlantıları Gelişim Programı çerçevesinde, Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı İnternet Hizmetleri Şubesi tarafından yürütülmektedir.Gelişim İçin Dünya Bağlantıları World Links Projesi, ülkemizin de içinde yer aldığı 25 ülkenin katıldığı uluslararası bir projedir. Ülkemizde Eylül 1998 yılından itibaren 15 ilde, 22 okulda pilot uygulama olarak başlayan proje, ülke geneline yaygınlaştırılma aşamasını tamamlamış olup, son katılan 38 ildeki 38 okulla birlikte 81 ilde 105 okula ulaşılmıştır. Okulumuz Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi’de bu proje kapsamına alınmıştır.  43 ilde toplam 67 okulda projenin uygulama çalışmaları devam etmektedir. Projenin yaygınalaştırılmasının hızlandırılması için her ilden birer proje merkezi okul seçilmesi ve çevre okulların da bu okullara bağlı kardeş okul olarak sayısının hızla artırılması hedeflenmektedir.

    NEDEN WORLD LINKS PROJESİ?

      World Links Projesinin genel amacı; dünyanın çeşitli ülkelerindeki öğretmen ve öğrencileri İnternet'te buluşturarak, ortak öğrenme metodları geliştirmek; işbirliğine dayalı, proje tabanlı, öğrenci merkezli öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Gelişim İçin Dünya Bağlantıları Programı çerçevesinde yürütülen bu proje, öğretme ve öğrenme işlemlerini geliştirmek için iletişim ve bilgi teknolojisini kullanan pedagojik bir yenilik programıdır. Proje uygulamalarına katılan öğretmen ve öğrenciler sınıf duvarını aşarak İnternet'teki global sınıfın bir üyesi olmakta ve bu sayede de bakış açılarını genişletmektedir. Ortak öğrenme aktivitelerinde farklı kültürlerin bakış açılarından faydalanılmakta, proje tabanlı öğrenme aktiviteleri, öğrencinin farklı alanlarda edindiği bilgileri birlikte kullanma becerisini geliştirmektedir. Projeye yönelik uygulamalar öğrenciyi araştırmaya yöneltmekte ve öğrencinin bilgiyi üreten grupta yer almasını sağlamaktadır.Bu program aracılığıyla öğretmen ve öğrencilere; projeye dayalı öğrenme, İnternet'i ve Dünya Bilgisayar Ağı (www)' kullanarak işbirliği halinde öğrenme, diğer okullarla birlikte ortak İnternet projeleri gerçekleştirme metodları öğretilmektedir.

     NE AMAÇLIYORUZ?

   
Dünya Bağlantıları Programının diğer bir amacı da ülkelerin gençleri arasında kültürel anlaşmanın ve kaynaşmanın sağlanmasıdır. Proje kapsamındaki okullarımızın, kendi aralarında işbirliğine dayalı projeler üreterek, kardeş okullar ve ya diğer ülkelerin World Links okulları ile de ortak projeler geliştirmeleri, bilgi alışverişi ve kültür paylaşımını gerçekleştirmeleri projenin bir gereğidir.

    NELER YAPTIK?

   Bu proje kapsamında okulumuzda görevli olan Bilgisayar Öğretmenleri tarafından birer sınıf seçilmiş ve bu sınıflar WorLd sınıfı olarak belirlenmiştir. Bu sınıflarda proje grupları oluşturulmuş her gruba bir konu verilmiştir. Bu grupların hazırladığı dökümanlar proje kapsamındaki öğretmenler ve öğrencilerden oluşan Web Sayfası komisyonu tarafından internette yayınlanacak seviyeye getirildikten sonra ülkemizdeki ve yurtdışındaki öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. Ayrıca IRC(Chat),  E-Mail ve diğer haberleşme yöntemleriyle öğrencilerimizin diğer proje kapsamındaki öğrencilerle iletişim kurmalarına olanak sağlanacak ve böylelikle interaktif bir öğrenme metodu geliştirilecektir. 

 Bu aşamadan sonra öğretmenlere Dünya Bankası ve MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle üç faz eğitimi verilmiştir. Bu eğitimler;

1. İnternet'in nasıl kullanılacağı (Web araçları),

2. Proje Tabanlı Eğitim (Eğitim Sürecinde İnternet Kullanımı),

3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Müfredata Entegrasyonu,

konularını içeren eğitimlerdir. Ayrıca proje çalışmalarının değerlendirilmesi boyutunda MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün teklifi ile Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.

Bu faaliyetler

- Kasım 1998'de, 19 okuldaki projeden sorumlu birer öğretmenin katılımıyla Samsun'da Web Sayfası Tasarımı Kursu,

- Mayıs 1999'da, Ankara OSTİM Çıraklık Eğitim Merkezi'nde okul müdürlerine 2 gün süren Proje Tanıtım Semineri,

- Kasım 1999'da, Ankara ve Kırıkkale'de 67 öğretmenin katılımıyla Temel Bilgisayar ve İnternet Okuryazarlığı Kursu

- Mayıs 2000'de, Adana Ayşe Atıl Anadolu Öğretmen Lisesi'nde 68 öğretmenin katılımıyla Web Tasarım Projeleri Sunum Semineri,

- Temmuz 2000'de, Fethiye Lisesi'nde 68 öğretmenin katılımıyla WorLD Links Değerlendirme Semineri,

- Temmuz 2000'de, Fethiye Lisesi'nde 22 okul müdürünün ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla WorLD Links Projesi Proje Tabanlı Eğitim Semineri

- Mart 2002'de, Yeniden Yapılandırma çalışmaları doğrultusunda Mersin Hizmet İçi Eğitim Merkezinde World Links Değerlendirme semineri

- 27.05.2002-31.05.2002 tarihleri arasında World Links Projesi'nin Ülke çapına yayılması kapsamında seçilen 45 yeni proje okul'unun projeden sorumlu rehber öğretmenlerine Yalova Hizmet İçi Eğitim Merkezinde bir eğitim semineri

- 01.07.2002-05.07.2002 tarihleri arasında World Links Projesi'nin Ülke çapına yayılması kapsamında seçilen 45 yeni proje okul'unun projeden sorumlu yöneticilerine Yalova Hizmet İçi Eğitim Merkezinde bir proje tanıtım ve eğitim semineri

olarak gerçekleştirilmiştir.

    NELER YAPIYORUZ?

  Eylül 1998'de 65 öğretmenin katılımı ile başlayan projede, düzenlenen hizmet içi eğitimlerle bu sayı artmış ve bugüne değin 544 öğretmenimiz proje faaliyetlerine katılmıştır. Proje faaliyetlerine, 10 Genel Lise, 12 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi ve 44 Anadolu öğretmen Lisesi olmak üzere toplam 67 okulda uygulamalı olarak devam etmektedir. Projeye Ağustos 2002 yılında dahil edilen 38 Teknik lise ile birlikte toplam 105 okula ulaşılmıştır. Bu 38 Teknik Lisenin projeye uyum eğitimlerinin 2003 yılı içinde verilmesi hedeflenmektedir. Bu okullardaki katılımcılara çeşitli zamanlarda uygulanan anketler değerlendirilerek eğitimde İnternet kullanımının gerekliliklerinin tespiti hakkında istatistikler elde edilmektedir. World Links Projesi tamamen bilimsel yöntemlerle sürdürülmekte; araştırma, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmaları danışman ve uzmanlarla etkileşimli olarak yürütülmektedir

    HEDEFLERİMİZ

World Links Projesi ile ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan hedefleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Kısa vadede: Proje kapsamındaki okulların internet üzerinden işbirliğine dayalı ortak projeler üreterek proje tabanlı öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmeleri ve araştırmalarında İnterneti verimli olarak kullanmaları ve Çorum ilindeki dieğr okullara projeyi anlatarak diğer okulları da projeden haberdar etmek

- Orta vadede: Üretilen projeleri hem kendi ülkelerinin okullarıyla hem de projede yer alan diğer 25 ülkenin okullarıyla paylaşarak kendi kültürlerini tanıtmaları ve farklı kültürleri tanımaları.

- Uzun vadede:

1. Yalnızca verileni almakla yetinmeyen, araştıran, sorgulayan, üreten ve paylaşan öğrenci profiline ulaşmak için Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin müfredat programları düzenlenirken ele alınarak incelenmesi

2. Bu gün internet ortamında yaşadığımız Türkçe kaynak sıkıntısının gelecekte yaşanmaması için internette bir okul kütüphanesinin oluşturulması.

 

 

Ana Sayfa | Sunuş | Atatürk | Okulumuz | Etkinlikler | Kurslar | Rehberlik |  OGY

Kütüphane | Çorum | Yönetmelikler | World Link | Çorum | Yönetmelikler | World Link | Bize Ulaşın | Basında Biz

 

corumticaretmeslek@ttnet.net.tr